Wyzwania roku 2023, które z nami zostaną na 2024

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

sunset-1748642_1280

Jaki był rok 2023?

Rok 2023 to czas odbudowy po pandemii ale też rok napięć geopolitycznych, presji na ochronę środowiska i transformacyjny postęp technologiczny (AI), przemysł lotniczy doświadczył zarówno turbulencji, jak i triumfu w 2023 r. Nasz artykuł stworzyliśmy na podstawie artykułu 2023 in Review w serwisie:  www.aeroprofessional.com.

Sektor lotniczy doświadczył blisko 4 lat ogromnych trudności z powodu pandemii Covid-19 i jej konsekwencji. Mimo to branża wykazywała w 2023 r. zadowalające wyniki, odnotowując znaczący postęp w kierunku poziomów popytu odnotowanych w 2019 r. Jednak to szybkie ożywienie ujawniło szereg wyzwań, w szczególności niedobór pracowników na kluczowych stanowiskach u operatorów statków powietrznych i przewoźników. Ten niedobór pojawił się zanim pojawiła się pandemia, jednak bezprecedensowa szybkość ożywienia po pandemii nasiliła tę kluczową bolączkę dla branży.

W marcu 2023 r. Aero Professional przeprowadził ankietę, wśród specjalistów i managerów lotnictwa na temat wyzwań dla linii lotniczych w ciągu najbliższych pięciu lat. Znaczna liczba 61% respondentów podkreśliła przyciąganie i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników jako najważniejsze wyzwanie w przyszłości.

W 2023 r. rzeczywiście odnotowano znaczne trudności w zatrudnianiu i uzupełnianiu wakatów. Covid-19 i to co, działo się w zakresie ref organizacji zatrudnienia w naszej branży odczuwamy do dziś i będziemy odczuwać jeszcze długo – wielu pracowników tracących zajęcie, zdecydowało się na wcześniejszą emeryturę lub poszukiwanie bezpieczniejszych środowisk pracy. Do tego podczas pandemii nagromadziły się zaległości szkoleniowe, zatem sprawne zastąpienie odchodzących pracowników stało się jeszcze trudniejsze, szczególnie w rekrutacji pilotów.

NAPIĘCIE GEOPOLITYCZNE

Gdy przemysł wychodził z pandemii, pojawiły się nowe komplikacje związane z rosyjska inwazją na Ukrainę, utrzymujące się przez rok 2023 r. sankcje wobec Rosji spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, wymuszając na liniach lotniczych radzenie sobie z tym, tak aby utrzymać popyt. Aby zerwać więzi z rosyjskim rynkiem ropy, sektor lotniczy stanął w obliczu znacznych niedoborów ropy, co doprowadziło do wyzwań operacyjnych. Gdy Chiny złagodziły ograniczenia podróży po pandemii, światowe zapotrzebowanie na paliwo lotnicze wzrosło jeszcze bardziej w 2023 r.

W październiku 2023 r. zaognił się konflikt Izrael-Hamas, która znacząco wpłynął na branżę lotniczą, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Odwołano mnóstwo połączeń lotniczych mocno obłożonych przez cały rok –  o 26% spadło operowanie do Egiptu, o 49% do Jordanii i 74% do Libanu. Oczywiście spadek zainteresowania dotyczy nie tylko strefę bezpośredniego konfliktu. Za zainteresowaniem lotami idzie oczywiście spadek w zakresie rezerwacji hotelowych, wycieczek w region Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej jakże atrakcyjnych przez pełen rok miejsc turystycznych.

Ceny ropy wzrosły również o 1% w grudniu 2023 r. Po tym, jak pro-irańska organizacja Jemenu, Houthi, zaatakowała liczne statki towarowe na Morzu Czerwonym, próbując zmusić Izrael do zaprzestania bombardowania Gazy. Kanał Sueski na Morzu Czerwonym obsługuje około 12% światowego ruchu żeglugowego. Ataki spowodowały poważne zakłócenia w handlu, a wiele firm towarowych zostało zmuszonych do zmiany trasy swoich statków a także całkowicie wstrzymać działalność. Aby chronić handel na Morzu Czerwonym, USA wysłały statki w celu deeskalacji sytuacji. W rezultacie tankowce przewożące paliwo lotnicze przez Kanał Sueski przybywają znacznie dłużej z Bliskiego Wschodu i Indii do Europy, powodując opóźnienia i niedobory paliwa.

BA

PRESJA NA EKOLOGIĘ

W dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. globalny przemysł lotniczy stanął przed kolejnymi wyzwaniami w minionym roku. Chociaż sektor zasadniczo wdrożył działania nałożone na lotnictwo w związku z osiąganiem powyższego celu, w tym zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), wydajność operacyjna, kompensacja emisji dwutlenku węgla i odnawianie floty, to towarzyszy naszej branży wciąż duża presja, w szczególności lotnictwu biznesowemu.

 W 2023 r. Nabrały tempa protesty i demonstracje opowiadające się za zakazem używania odrzutowców biznesowych. Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie zaproponował nawet zakaz prywatnych odrzutowców i samolotów biznesowych od 2025 r. Koncentracja na środowisku może zmieniać postrzeganie i zainteresowanie pracą szczególnie w lotnictwie biznesowym najmłodszego pokolenia lotników, posiadających podwyższoną świadomość i troskę ekologiczną.

Rok 2023 był także przełomowym osiągnięciem w historii lotnictwa dzięki Flight100 Virgin Atlantic, stając się pierwszym komercyjnym lotem transatlantyckim napędzanym wyłącznie zrównoważonym paliwem lotniczym . To przełomowe wydarzenie pokazało potencjał SAF w zmniejszaniu śladu węglowego lotnictwa, potencjalnie torując drogę dla nowych możliwości.

PODRÓŻE BIZNESOWE

Pomimo sejsmicznej zmiany w kierunku pracy zdalnej pracy, wywołanej przez Covid-19, rok 2023 był świadkiem niepewnego powrotu podróży służbowych. Zapotrzebowanie pasażerów na wycieczki rekreacyjne dynamicznie wraca w kierunku poziomu z 2019, pozostawiając niestety ich korporacyjnych odpowiedników w tyle. Raport Deloitte z kwietnia 2023 r. przewiduje powrót ruchu służbowego sprzed pandemii, przy czym oczekuje się pełnego ożywienia dopiero na przełomie 2024 r. a 2025 r.

Z drugiej strony, zarządzający sprawdzają koszty podróży służbowych na pracownika i rozważają redukcje, aby osiągnąć swoje cele w zakresie rozwoju i zaoszczędzić te zasoby, z których trwonienia można zrezygnować. Prawdopodobnie około 1/3 amerykańskich firm i 40% europejskich musi zmniejszyć udział podróży służbowych w kosztach firmowych o ponad 20%, aby osiągnąć swoje cele na 2030 r. Podróże służbowe stanowiły 60% zysków branży przed pandemią, zatem ten nowy sposób myślenia może wpłynąć na zysk niektórych linii lotniczych i operatorów w przyszłości!

POSTĘP TECHNOLOGICZNY

W 2023 r. AI zyskała na znaczeniu w wielu branżach, w tym w lotnictwie. Przyniosło to możliwości między innymi dla biometrii, poprawy bezpieczeństwa i ochrony.

Piloci korzystają z rzeczywistości rozszerzonej (AR) dzięki ulepszonemu mapowaniu cyfrowemu, narzędziom pogodowym i możliwościom rozwiązywania problemów. Symulatory oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizują szkolenie, replikując rzeczywiste scenariusze lotu, dostarczając udoskonalone narzędzia do zrozumienia sytuacji awaryjnych i awarii systemu w kontrolowanym środowisku.

Chociaż zachęcające jest to, że branża zaczyna wdrażać te technologie, dalszy rozwój sztucznej inteligencji, AR i VR w szkolenia we wszystkich dyscyplinach lotniczych, może wspomóc  prawdopodobnie przyciąganie następnych pokoleń do pracy. Dalsze włączenie technologii do programów szkoleniowych pomogłoby uczynić zawody lotnicze bardziej angażującymi i atrakcyjnymi dla następnej generacji

lotnisko

TRENDY W ZATRUDNIANIU

Ciągły niedobór pracowników, wraz z niezwykle konkurencyjnym rynkiem i szybko rosnącym popytem, stworzyły wyjątkowo trudne środowisko zatrudniania dla przemysłu lotniczego w skali globalnej w minionym roku.

Badanie przeprowadzone przez autorów artykułu pokazuje krajobraz rynku pracy pilotów ale też Ujawnił także inne trendy dotyczące społeczności pilotów:

 Statystyki te odzwierciedlają niedobór pilotów odczuwany obecnie przez przemysł, który wynika nie tylko z wysokości wynagrodzenia. Istotną rolę odgrywają również rozwój kariery, bezpieczeństwo pracy i możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Niedobór talentów występuje nie tylko w rekrutacji i utrzymaniu pilotów, wyzwanie obejmuje wiele wysoko wykwalifikowanych zawodów i stanowisk lotniczych. Powody? Złożona mieszanka czynników takich jak:

Zapotrzebowanie pasażerów gwałtownie wzrosło po złagodzeniu ograniczeń pandemicznych, w wyniku czego niedobory pracowników stały się bardziej oczywiste niż kiedykolwiek. Ten problem nie zniknie w najbliższym czasie, potencjalnie stanowiąc poważne zagrożenie dla przyszłości lotnictwa zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

 Jaki rysuje się rok 2024?

BOOM PODRÓŻY

IATA przewiduje odbicie w 2024 r. Z rekordową liczbą 4,7 miliarda podróżujących, przekraczającą poziomy sprzed pandemii. Badanie opinii publicznej IATA z 2023 r. pokazuje, że dla wielu podróże lotnicze odgrywają istotną rolę, orzy czym 89% uważa ją za kluczową dla współczesnego życia i gospodarki.

RYZYKO PODRÓŻY A STREFY KONFLIKTU

Trwające konflikty, takie jak wojny Rosja-Ukraina i Izrael-Hamas, podnoszą ryzyko gospodarcze w 2024 r., Wpływając na ceny ropy i powodując zakłócenia na trasach lotniczych, cenach biletów i paliw. Eskalacje mogą zaszkodzić światowej gospodarce, w tym lotnictwu.

cptKONTYNUACJA RYNKU PRACOWNIKA

W 2024 r. Niedobory załóg prawdopodobnie utrzymają się co dla przewoźników będzie stanowiło spore wyzwania. Dlatego wygrają Ci, którzy będą w stanie strategicznie zarządzać warunkami zatrudnienia. A także przyciągnąć zaineresowanych zmianą pracy członków załóg. To będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości biznesu i tempa realizacji planów budżetowych przewoźników. Inwestycje w rekrutację i szkolenie wydają się konieczne.

DOCENIENIE DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA

W 2024 r. Większy nacisk zostanie położony na strategie zaangażowanie pracowników, aby utrzymać ich w dotychczasowej pracy. Widać w branży coraz większy nacisk na doświadczenie pracowników i rozumienie tego, w procesie budowania zaangażowania i lojalności. Aero Proffesional stworzyli przewodnik jak tworzyć dodatkową wartość miejsca pracy (EVP) w przemyśle lotniczym, mający na celu rozwiązanie tego rosnącego problemu.

WZROST DOSTAW SAMOLOTÓW  

Do listopada 2023 r. Boeing dostarczył 461 a Airbus 623 samoloty. Producenci samolotów już planują zwiększyć produkcję w 2024 r. Boeing zamierza zwiększyć produkcję B737 z 351 do około 462 ogółem do końca 2024 roku. Podobnie Airbus ma zwiększyć produkcję A320 z 540 do 780 do 2024 r. Wzrosty planują także producenci silników lotniczych. To na pewno pozytywna wiadomość dla inżynierów, ponieważ duża liczba samolotów nieuchronnie będzie wymagać usług serwisowych.

Przy globalnym ruchu pasażerskim, który ma wzrosnąć o 3%, popyt wygląda dobrze jeśli chodzi o przyszły rok, w kontekście ofert pracy dla personelu pokładowego, pilotów i inżynierów. Obecna podaż będzie jednak wymagać rygorystycznych wysiłków, aby dogonić rosnący popyt.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje lepsze perspektywy rentowności przemysłu lotniczego w 2023 r. I przewiduje stabilizację w 2024 r. Chociaż oczekuje się, że rentowność netto osiągnie $ 23,3 mld w 2023 r. Przy marży zysku netto wynoszącej 2,6%, przewiduje się niewielką poprawę w 2024 r. Na poziomie $ 25,7 mld (marża zysku netto 2,7%). Mimo to globalna rentowność netto pozostanie znacznie poniżej kosztu kapitału w obu latach, podkreślając regionalne różnice w wynikach finansowych.

Przewiduje się, że zyski operacyjne dla branży lotniczej wzrosną z $ 40,7 mld w 2023 r. do $ 49,3 mld w 2024 r., Przy czym całkowite przychody osiągną rekordowy poziom $ 964 mld w 2024 r. Oczekuje się, że podróże pasażerskie osiągną w 2024 r. Historyczny szczyt 4,7 miliarda ludzi, przekraczając poziomy przed pandemią (IATA, 2023).

Czego sobie i Wam serdecznie życzymy!