DLA PILOTÓW

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Myślisz o karierze pilota?  planujesz dużą zmianę w swojej karierze?

Dzisiaj pilot planuje karierę na własny rachunek, głównie bankowy. Ważne jest by zainwestować w profesjonalne szkolenie i planować swoją ścieżkę zawodową świadomie od samego początku.

Wiele osób ma wątpliwości i pyta podczas prowadzonych przez nas zajęć, czy mają szansę dostać się do linii. Nie podejmujemy się wówczas odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo nie mamy podstaw, żeby dokonać takiej oceny. Rozumiemy natomiast, że jest to istotne dla Was pytanie.

Odpowiadając na Wasze potrzeby oferujemy zatem możliwość oceny predyspozycji psychologicznych, stopnia ich spełnienia pod kątem kryteriów w linii lotniczej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części Pilot. Zdobycie kwalifikacji pilota nie daje dzisiaj gwarancji utrzymania zatrudnienia, czy stabilizacji sytuacji zawodowej. Niezbędne dziś wydaje się pozytywne nastawienie do zmiany poprzez rozwój, czyli poszerzanie wiedzy i umiejętności lotniczych, wraz z kompetencjami nie-technicznymi jak przywództwo, umiejętność współpracy czy rozwiązywania konfliktów. Również tego typu warsztaty z czasem będziemy organizować.                                                                                                                                        

032

Profesjonalne linie lotnicze pracują nad zdefiniowaniem i modyfikacją wymogów psychologicznych dla kandydatów na pilotów, utrzymując standardy selekcji kandydatów odpowiadające poziomowi szkolenia na typ i kulturze firmy lotniczej. Wymagania psychologiczne dotyczą w równej mierze pilotów, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego, jak i tych z bogatym doświadczeniem. Jak pokazują badania psychologów lotniczych w Europie, wielkość nalotu nie gwarantuje niezawodności, a upływający czas zatrudnienia w linii lotniczej zmienia kompetencje związane z odpornością na stres.

Dla wszystkich pilotów selekcja pod kątem wymogów psychologicznych może być zupełną nowością, i wielką niewiadomą, owianą spekulacjami i legendami. Mam nadzieje, że pomożemy Wam część z nich odłożyć na półkę z bajkami :-) 

W module Pilot  znajdziecie informacje o sposobach doboru pilotów w liniach lotniczych. Dla tych z Was, którzy zechcą przygotować się do screeningu planujemy szkolenia i warsztaty. Zapraszam do lektury i zadawania pytań.