SZKOŁY LOTNICZE / PRZEWOŹNICY

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Na czym polega unikalność naszej oferty dla firm działających w segmencie lotniczym?  Specjalizujemy się w branży lotniczej od ponad 20 lat, stąd wykazujemy się unikalnymi, różnorodnymi doświadczeniami zebranymi w lotnictwie komercyjnym. Mieliśmy okazję poruszać się i budować standardy procesów operacyjnych u różnych przewoźników lotniczych, oceniać efekty naszej pracy i co istotne, regularnej szansy obserwowania pilotów w realnych zadaniach operacyjnych w kokpitach samolotów pasażerskich i symulatorach szkoleniowych / selekcyjnych. Uczestniczyliśmy w decyzjach dotyczących zatrudnienia i awansu pilotów, konsekwencje i odpowiedzialność formalna także była naszym udziałem a co najistotniejsze badanie skuteczności naszych ocen i rekomendacji.

Do tego klienci nasi cenią to, że się wciąż edukujemy i  uczymy, i nie sięgamy po przestarzałe podejście do szkolenia czy zarządzania, szukamy takich metod, które będą dopasowane do rzeczywistych problemów, z którymi zmaga się nasz klient. A co najważniejsze  nie ignorujemy faktu, że ludzie funkcjonujący w branży wciąż się rozwijają, zmieniają i reprezentują wraz z kolejnym pokoleniem inny – często wyższy poziom kompetencji i możliwości.

GŁÓWNE USŁUGI, JAKIE OFERUJEMY PRZEWOŹNIKOM, OŚRODKOM SZKOLENIA LOTNICZEGO, RÓŻNYM GRUPOM ZAWODOWYM  WYKONUJĄCYM USŁUGI DLA LOTNICTWA:

- rekrutacja i selekcja pilotów – organizacja całości procesu wraz ze screeningiem symulatorowym - wsparcie doświadczonych i wyszkolonych w rekrutacji assessorów – pilotów liniowych

- rekrutacje grupowe i indywidualne procesy - współpracujemy z dużymi, międzynarodowymi liniami lotniczymi, także wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom klienta w lotnictwie biznesowym

- ocena psychologiczna pilotów- posiadamy standaryzowane narzędzia oceny psychologicznej i uprawnienia do ich stosowania, zgodnie z zaleceniami EASA wprowadzonymi w 2021

- szkolenia z zakresu human performance do licencji lotniczych - piloci, dyspozytorzy lotniczy, mechanicy, pracownicy PART 145, PART 147

- szkolenia instruktorów GA i instruktorów liniowych

- szkolenia dla członków zespołów rekrutacyjnych - temat rekrutacji i selekcji jest pozornie dostępną dla większości zarządzających wiedzą, jednak żeby uczyć się tego procesu, trzeba go wnikliwie obserwować i oceniać na przestrzeni lat. Jeszcze jedna ważna kwestia to co w innych branżach wydaje się proste w ocenie, w lotnictwie się nie udaje – wynik i wiarygodność selekcji jest oceniana przez świat zewnętrzny (innych kandydatów i instruktorów posiadających wiedzę na temat kompetencji pilota)  i ma ogromny zasięg – warto o tym pamiętać

- szkolenia dla instruktorów z zakresu oceny - w dzisiejszym świecie instruktor w lotnictwie musi rozwijać kompetencje ocenne, bardzo rzadko w naszej branży osiągane tak naprawdę. Pozycja instruktora to też inwestycja we własny rozwój, nie wyłącznie indywidualny, ale konfrontowane się z innymi profesjonalistami, nowymi odkryciami, nieznanymi teoriami. I ciągle warto szkolić sie z tzw. metodologii oceny, bo dzisiaj odwołujemy się do Evidence Based Assessment a nie wyczucia.

-  szkolenia z zakresu dbałości o kondycję i zdrowie psychiczne pilotów narzucone przez EASA na przewoźników – stworzyliśmy autorski oparty o wymogi EASA program i po cyklu szkoleń wstępnych wydaje się być dla uczestników ciekawy i mocno przydatny, oferujemy też wersję odświeżającą

-  do naszej oferty włączyliśmy także szkolenie z zakresu Fatigue Risk Management (FRM) dla załóg kokpitowych i pokładowych

-  Wykłady dla ATO  – CZYNNIK LUDZKI / CZŁOWIEK MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA 

Przygotujemy dla Twojej organizacji szkolenie pod aktualne potrzeby: chcesz wyszkolić swoich instruktorów, zauważasz deficyty w umiejętnościach i kompetencjach, których potrzeba Twojej Firmie może odpowiemy na te potrzeby właściwie i podzielimy się naszym doświadczeniem

 Lotnictwo coraz mocniej odkrywa i przekonuje się do praktycznego zastosowania psychologii lotniczej w  zarządzaniu bezpieczeństwem i rozwojem załóg, szczególnie kokpitowych.  Ważne, żeby psychologia lotnicza była uprawiana według standardów światowych i przez uprawnionych psychologów, co dzisiaj narzucają  nadzory  (EASA, IATA) i krajowy ULC. A ocena psychologiczna oparta była na wymaganym doświadczeniu i rozumieniu lotnictwa komercyjnego, i praktycznych wciąż zmieniających się potrzeb biznesowych naszej branży. 

Ocena predyspozycji zyskała na wadze i znaczeniu w obecnej sytuacji dużej dostępności zawodu. Kwalifikacji nie-technicznych, o których mowa, nie można sprawdzić w łatwy sposób.  Kompetencje (NO TECHS) to te, które dotyczą uwarunkowań osobowościowych, dzięki którym udaje się osiągać w powietrzu kompetencje techniczne. Mowa o kompetencjach takich jak np. właściwa ocena sytuacji, poprawne wnioskowanie i podejmowanie decyzji, umiejętności współpracy, odporność na negatywne działanie stresu, czy adekwatnej motywacji kandydata, których niewłaściwa ocena wiąże się z ponoszeniem niepotrzebnych kosztów zajmowania się pilotami źle dopasowanymi do organizacji, czy szkolenia lotniczego czy kultury związanej z samodyscypliną.

Dla każdej organizacji lotniczej najważniejsze jest utrzymanie standardów bezpieczeństwa, na które składa się m.in. staranny dobór ludzi i profesjonalne ich wyszkolenie, bo przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo klientów i na sprzęt jaki organizacja lotnicza powierza załogom.

Staranny dobór pilotów/instruktorów to przede wszystkim możliwość realizowania celów biznesowych Firmy, to także budowanie jej prestiżu, nie tylko w oczach pracowników, ale i klientów. 

Jeśli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na potrzeby Twojej organizacji, napisz do nas: szkolenia@zawodpilot.pl

 

 

IMG_1969
fot.archiwum własne