Ocena psychologiczna pilotów to wyzwanie dla przewoźników

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

wymogi_fotka

Wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu, i pomagamy naszym klientom dopasować wewnętrzne regulacje do wymogów EASA, a także stworzyć i realizować sensowny, spójny z sytuacją na rynku i zmianami w technologii system oceny psychologicznej pilotów.

Ocena psychologiczna pilotów w kontekście zaleceń IATA i EASA powiązanych z powypadkowymi rekomendacjami (Germanwings 2015) jest na tę chwilę wyzwaniem, lecz stanie się dla wszystkich przewoźników standardem zarządzania bezpieczeństwem w przewozie lotniczym. Mamy szansę od wielu lat w praktyce obserwować sens oceny i budować adekwatną metodologię oceny predyspozycji psychologicznych kandydatów i pilotów doświadczonych. Wielu przypadkowych / niewłaściwych kandydatów nie zostałoby w ubogim procesie selekcji nigdy wyłapanych.

Pozwólcie zając się tym  fachowcom, a zobaczycie, że ten proces ułatwi, a nie utrudni wiele kwestii w późniejszej karierze pilotów w firmie. Jednak należy to zrobić rozsądnie i zgodnie z pewnymi zasadami, już przez EASA opisanymi.

1. KTO POWINIEN PRZEPROWADZAĆ OCENĘ PSYCHOLOGICZNĄ PILOTÓW?

Zgodnie z zaleceniami EASA przewoźnicy są zobligowani do powierzenia oceny psychologicznej  praktykowi posiadającemu potwierdzone doświadczenie w zakresie min. kilku-letniej praktyki, stosowanych standardów i wiedzy związanej z oceną pilotów.

aircraft-1023968_1920_2

Ocena kandydatów na pilotów to proces pełen wyzwań, praktyka pomaga świadomie radzić sobie ze sporą liczbą błędów, na które z różnych względów narażeni są oceniających pilotów specjaliści. Zgodnie z zaleceniami EASA za którymi poszły różne nadzory europejskie: Psycholog lotniczy, któremu powierza się zadanie oceny psychologicznej załogi kokpitowej, musi być specjalistą – praktykiem (z udokumentowaną praktyką psychologa!) najlepiej z uprawnieniami / licencją na stosowanie adekwatnych narzędzi psychometrycznych.

Doświadczenie i kwalifikacje takiego psychologa muszą się przekładać, na wiedzę związaną z rozumieniem środowiska operacyjnego różnorodnych przewoźników a tym samym wymogów wobec pilotów, od strony zarządczej i operacyjnej. Tego nie można nauczyć się w zamkniętym laboratorium czy bez przynależności min. kilkuletniej do średniej wielkości firmy lotniczej. 

Ważne jest, lecz nie wystarczające, aby psycholog legitymujący się specjalizacją lotniczą działał (od min. 5 lat ) w branżowej światowej lub europejskiej organizacji zrzeszających psychologów lotniczych np. EAAP (European Association for Aviation Psychology), co wiąże się zazwyczaj z faktem, iż taki psycholog  lotniczy rozwija się, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, aktualizuje wiedzę, czasem prowadzi badania.

2. W JAKI SPOSÓB NALEŻY TAKĄ OCENĘ PRZEPROWADZIĆ i CO OCENIAĆ?

EASA  określa cele i obszary oceny psychologicznej, do której zobligowany jest przewoźnik, powołując się także na starszy pomysł IATA, która jakiś czas temu te standardy oceny kompetencji pilotów opisała. Dla profesjonalistów te wymogi są podstawą działania od wielu już lat, także na potrzeby konkretnych przewoźników tworzone są od zawsze przez zarządzającego procesem oceny pilotów, zatem profesjonaliści definiujący cele oceny nie mają wielu nowych merytorycznych wyzwań w obecnej sytuacji.

14883681_951421268334857_7395184954654639206_o

W obliczu decyzji o kosztach oceny psychologicznej ważne,  żeby zadać sobie pytanie: czy w tym wszystkim zależy tylko o zapisanie na papierze tego, czego życzy sobie EASA, czy chcemy mieć naprawdę pewność, że do naszych kokpitów wchodzą tylko zaufani ludzie, którzy radzą sobie z permanentną presją we właściwy sposób.  A jeśli się stanie inaczej, to ich dojrzałość i stabilność, a także przewidywalność firmy, która posiada jasne zasady zarządzania bezpieczeństwem, spowoduje, że będą wiedzieli, że ten gorszy swój stan ujawnić powinni, żeby sobie pomóc,  i tym samym nie narażać bezpieczeństwa Firmy, to jest cel o którym niektórzy przewoźnicy zupełnie nie chcą pamiętać.  

Ostatnie kilka lat na rynku szkoleń lotniczych w Polsce charakteryzowały się łatwością dostępu do zawodu pilota, tylko niektórzy przewoźnicy decydowali się na ocenę psychologiczną przed przyjęciem kandydata do pracy. Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują,  że już dawno ciężar oceny kandydata na pilota w szerokim spektrum psychologicznych predyspozycji (również tej, która powinna być fachowo przeprowadzona w trakcie uzyskiwania certyfikatu medycznego, a nie zawsze jest!)  również  w zakresie wyłapywania zaburzeń osobowości zależy od ostatniej bariery, jaką jest profesjonalna selekcja kandydatów przed przyjęciem do pracy w przewoźniku

Dlatego assessment psychologiczny musi być przygotowany fachowo – co wcale nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza w kontekście rynku szkoleń na mocno rozchwianym poziomie jakości. dlatego też proces ten zazwyczaj nie jest tani, a jak jest to znaczy, że się w niego mało inwestuje, warto o tym pamiętać.  

W ocenie populacji pilotów ważne jest stosowanie sprawdzonych w praktyce narzędzi  oceny (testy, zadania symulacyjne, sprawdziany wiedzy technicznej, języka ang.), do których kandydat nie może się przygotować. I nie ma też szans manipulować wynikiem. Zaburzenie trafności oceny może mieć miejsce w przypadku stosowania narzędzi wysłużonych, znanych już kandydatom, przez powtarzane w kółko badanie testowe, lub znanych z nieformalnego obiegu (niestety!) czy narządzi nieprzystosowanych do selekcji zawodowej, a tym bardziej nisko-diagnostycznych w środowisku lotniczym.

20160812_112845_Burst03

W naszym przypadku staramy się aby assessmenty miały wartość diagnostyczną i wywoływały u kandydatów zachowania bliskie autentycznym, w niestandardowych sytuacjach operacyjnych i abyśmy mogli obserwować postawy potencjalne reprezentowane w pracy. Posiadamy różnorodne, bogate i unikalne na rynku polskim doświadczenie w ocenie i selekcji kandydatów do lotnictwa na każdym etapie kariery kokpitowej.  To wciąż się uczymy tego, co niosą zmiany w otaczającym nas Świecie i  mimo około 2 tysięcy przetestowanych dogłębnie kandydatów do latania liniowego, kandydaci potrafią nas zadziwić.

Standardy prowadzonych projektów oceny pilotów sprawdziły się w praktyce operacyjnej i przekładają się na osiągnięcia kandydatów podczas procesu szkolenia i adaptacji – obserwujemy od lat efekty swojej pracy i dopasowanie narzędzi do specyfiki danej firmy, i pokoleń.

Jeśli chcecie jedynie porozmawiać o nadchodzących zmianach formalnych lub potrzebujecie wsparcia merytorycznego w tym zakresie, dajcie znać odezwiemy się, i porozmawiamy jak to zrobić u Was.