BALANS: PRACA – ŻYCIE PRYWATNE – WSPÓLNE WARSZTATY DLA PILOTÓW I ICH BLISKICH

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń z zakresu zarządzania zmęczeniem pojawiają się częste komentarze, iż na podobne szkolenia powinni być zapraszani bliscy, z którymi dzielicie życie i obowiązki domowe. Szkolenia z zakresu pilot mental health i ich uczestnicy zainspirowali nas nowym podejściem do dawno już przez nas wymyślonego szkolenia.

Zatem wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy szkolenie, które może ułatwić zaakceptowanie wielu kwestii związanych z pracą pilota Waszym bliskim, a tym samym sprawić, że życie domowe będzie pełniejsze i z czasem nie stanie się kolejnym źródłem nieporozumień i stresu.

Na nasze szkolenie piloci mogą przyjść z każdą bliską osobą, która chciałaby ujrzeć głębsze aspekty pracy pilota. Często promocja zawodu pilota wygląda ubogo w najbliższym otoczeniu, pomysł na szkolenie narodził się z obserwacji, które prowadzą do wniosku, że rzadko dzielicie się wyzwaniami i napięciem towarzyszącym w pracy, i nasze szkolenie w tym zakresie ma szanse wypełnić komunikacyjne braki. Pewne zjawiska dotykające w pracy pilotów są dla nich oczywiste, nie chcą o nich dyskutować, a brak wiedzy na ich temat z czasem może pogorszyć relacje.

Nieprzypadkowo odsetek rozwodów w grupie zawodowej pilotów jest znaczący na tle innych profesji. Ten aspekt destabilizacji życia prywatnego znacząco wpływa na kondycję poznawczą pilotów, co zostało udowodnione w badaniach. Wyzwania związane z dużą zmiennością Waszej pracy i nieprzewidywalność wspólnych rodzinnych planów może generować nieporozumienia i trudności. Specyfika związana z pracą w różnych bazach europejskich linii lotniczych jest kolejnym elementem trudnym do realizowania przy braku zrozumienia i otwartości Waszych bliskich na akceptację spraw, na które również i Wy nie macie wpływu.

Warsztat z jednej strony ma ukazać specyfikę o jakiej nie opowiadacie bliskim, z drugiej ma umocnić postawy wpływu na rzeczywistość i znajdowanie u Waszych partnerek kierunku postępowania w sytuacjach trudnych. Podczas szkoleń uczestniczki i uczestnicy (mężczyzn też zapraszamy, ich jest coraz więcej, bo kobiet latających jest w lotnictwie liniowym całkiem sporo) będą mieli okazję porozmawiać o problemach, które mogą być podobne u innych, wymienić się doświadczeniami i patentami dotyczącymi rozwiązań problematycznych sytuacji życia rodzinnego: jak radzić sobie z częstymi zmianami planów, rozłąką, trudnościami w wychowywaniu dzieci, przeciwnościami w realizacji własnych planów zawodowych.

Osoby, z którymi spędzacie życie na pewno sporo o specyfice życia z pilotem wiedzą. Jednak powrócimy do tego, bo na co dzień pewne kluczowe elementy znikają ze świadomości, kiedy jest się skupionym na własnych niespełnionych celach. Często nie dzielicie się trudnościami wyzwań Waszej pracy, dynamika tych zmian jest tak duża, że sami jej nie jesteście momentami w stanie na bieżąco monitorować, a co dopiero Wasze rodziny. Życie z pilotem potrafi być bardzo trudne i wyczerpujące. Warto zawsze, koncentrować się na wysiłku jaki obie strony powinny wkładać nieustannie, żeby na pewne aspekty pracy pilota się nie znieczulać, bo z upływem czasu wyzwania tego zawodu nie słabną. 

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń, przedyskutowanie dobrych praktyk w planowaniu życia domowego, żeby niosło ono więcej satysfakcji dla obydwu stron. Organizacja tego życia, czy piloci sobie z tego zdają sprawę, czy nie to część systemu zarządzania zmęczeniem, zdrowiem psychicznym i kondycją poznawczą, zatem dyskusja o rozmijających się oczekiwaniach wydaje się szalenie istotna także w kontekście zawodowym. Zawód pilota to styl życia podporządkowujący sobie wszystko i wszystkich na swojej drodze. 

Nasz warsztat to nie terapia! Ufamy, że nasz warsztat pomoże uniknąć trudnych i wycieńczających kryzysów, ma także na celu wspomóc Waszych bliskich w przeorganizowaniu się, w zmianie podejścia i oczekiwań, na rzecz większej stabilizacji emocjonalnej dla Wszystkich stron. Zamierzenie nasze jest takie, że każdy pilot może przyjść na nasze szkolenie z jedną osobą towarzyszącą. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, czas trwania: 7h

Zapraszamy do zadawania pytań i zapisów.

Zapytaj o planowane najbliższe  szkolenia: szkolenia@zawodpilot.pl

keep_calm_love_pilot