SZKOLENIE: DBAŁOŚĆ I OCENA KONDYCJI PSYCHICZNEJ PILOTÓW

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

EASA w roku 2021  narzuciła na przewoźników lotniczych konieczność szkolenia pilotów pod kątem świadomości i dbałości o własną kondycję. Szkolenie to przeznaczone jest w pierwotnym pomyśle dla załóg – kokpitowych i pokładowych. Jednak jak to obserwujemy u naszych klientów bardzo dużo korzyści płynie z przeszkolenia innych działów, które na co dzień intensywnie współpracują z załogami. Wiele osób w branży deklaruje, że wie wszystko o zawodzie pilota, prawda jest taka, że przyzwyczajamy się do postrzegania tego zawodu, w kontekście biznesowym i traktujemy (przynajmniej niektórzy z nas) ten zawód na równi z innymi zasiadającymi za biurkiem.
W wielu firmach lotniczych, niestety ujmuje się ważności i unikalności kompetencji, o które trzeba dbać a których właściwe funkcjonowanie jest warunkiem bezpieczeństwa i braku problemów przewoźnika. I niestety robią to także sami piloci zarządzający.
Szkolenie, którego zakres modyfikujemy w zależności od grupy docelowej ma na celu poszerzenie wiedzy o  zagrożeniach dla zdrowia psychicznego załóg, niepożądanych zachowań, które powinny prowokować do zdecydowanych operacyjnych decyzji, zrozumienia pojęcia normy i zdrowia psychicznego.
Podczas zajęć bez względu na grupę docelową pracujemy nad wstydliwymi postawami wobec tematu zdrowia psychicznego załóg, i poszerzania wiedzy na temat wprowadzonych niedawno narzędzi: testów psychologicznych na etapie przyjmowania do pracy u przewoźnika, programów wsparcia psychologicznego, i testowania na obecność substancji psychoaktywnych i zagrożeń płynących z ich zażywania i nadużywania.
Temat jest z nami od dawna, dzisiaj możemy w ramach aktualnych przepisów uświadamiać załogi i ich otoczenie jak warunki pracy z jakimi się mierzą są unikalne i pełne wyzwań  a sytuacja rynkowa różnorodność tych wyzwań pogłębia.
Nasze szkolenie podzielone jest na IV części:  
I.Kondycja psychiczna załóg – dlaczego musimy ją monitorować – zmiany w przepisach, na czym polegają jak je egzekwować

 i. Świadomość odziaływania czynników stresujących w pracy i życiu prywatnym – edukacja na temat granic pomiędzy sprawność psychiczna  a zdrowie psychiczne

ii. Indywidualne strategie radzenia sobie z krytycznymi sytuacjami

iii.  Adaptacja do sytuacji trudnych na przestrzeni czasu – rezyliencja

iv.   Zdrowie psychiczne a kondycja psychiczna

II.Bezpieczniki zdrowia psychicznego w naszej branży – czym jest zdrowie psychiczne / kondycja i dobrostan – jakie zagrożenia na co dzień dla tej równowagi w środowisku pracy pilotów się pojawiają
i.  Wczesne rozpoznawanie obniżenia kondycji psychicznej
III.Chemia mózgu i działanie substancji psychoaktywnych – jak działają neurotranmitery

 Rodzaje substancji psychoaktywnych i skutki ich zażywania

 i. Konsekwencje psychologiczne związane z długotrwałym zażywaniem środków psychoaktywnych

  ii. Zażywanie leków (przepisanych and dostępnych bez recepty) i zagrożenia z tym związane w kontekście  zapewnienia bezpiecznego korzystania z przywilejów posiadania licencji

IV.Ocena kondycji załóg – wnioski praktyczne i doświadczenia branżowe
i. Praktyczne korzyści z istnienia i możliwości skorzystania z programu wsparcia.

ii. Zasady i dostępność programów wsparcia

iii. Podkreślenie dbałości o ochronę danych

 

Zapraszamy do zadawania pytań: szkolenia@zawodpilot.pl

14883681_951421268334857_7395184954654639206_o