SZKOLENIE: CZYNNIK LUDZKI W OBSZARZE TECHNICZNYM

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Szkolenie jakie od kilkunastu lat prowadzimy dla różnych klientów jest przeznaczone dla mechaników lotniczych działających pod różnymi przepisami PART, a także dla inżynierów i zarządzających. Współpracujemy z ośrodkami szkolenia technicznego personelu licencjonowanego.

Przygotowujemy programy i przeprowadzamy szkolenia tego typu dla  pracowników firm produkujących sprzęt lotniczy, służb lotniskowych, handlingowych i wszelkich podwykonawców infrastruktury lotniskowej. We wszystkich wspomnianych segmentach posiadamy doświadczenia szkoleniowe.

W przypadku firm produkcyjnych sprzętu lotniczego  szkolimy wszystkie obszary firmy, dopasowując zakres tematów, aby były związane z praktycznymi wyzwaniami pracy codziennej.  Od kilku lat naszym klientem jest znaczący w Europie producent sprzętu lotniczego. Posiadamy praktyczne i unikalne na rynku polskim doświadczenie w opisie treści pracy, ocenie kompetencji i skuteczności pracy w wielu zawodach w branży lotniczej

Wyróżniamy się na rynku szkoleniowym nie tylko podejściem nowoczesnym (bo sami wciąż się szkolimy i rozwijamy) do procesu szkolenia, ale faktem, że mamy wieloletnie doświadczenia selekcyjne w obszarze technicznym z uwagi na  prowadzone w przeszłości projekty dla dużej posiadającej swoją bazę techniczną linii lotniczej. 

Standardy jakości prowadzonych przez nas szkoleń cieszą się wysoką oceną uczestników i naszych klientów, szczególnie tych stałych, z którymi współpracujemy od wielu lat, dostarczając szkolenia wstępne i odświeżające

WSTĘP - Human Factors w obsłudze technicznej – specyfika zagrożeń w tym obszarze i współczene podejście (!) do ‚czynnika ludzkiego” Najnowsze statystyki zdarzeń, analiza pod kątem błędów popełnianych w obszarze technicznym

STRUKTURA I CELE ISTNIENIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA np: Threat and Error Management, Koncepcje Reasona i istota just culture, Jak zarządzać błędami w obsłudze, na co mamy wpływ?

BŁĄD CZŁOWIEKA W OBSZARZE OBSŁUGOWYM np. Niezawodność człowieka – od czego zależy? Rodzaje błędów, Przewidywanie i zarządzanie ryzykiem

WYDOLNOŚĆ CZŁOWIEKA A SKUTECZNOŚĆ WYKONYWANYCH ZADAŃ W LOTNICTWIE np: przetwarzanie informacji – różnice indywidualne, Działanie pod wpływem stresu, Zmęczenie i rytmy okołodobowe, Wpływ alkoholu i narkotyków na działanie człowieka – konsekwencje długoterminowego zażywania – dbałość o zdrowie psychiczne w obszarze technicznym

WPŁYW ŚRODOWISKA NA EFEKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA np: Złudzenia wzrokowe, hałas i ochrona słuchu, Zmienność temperatury i jej wpływ na samopoczucie człowieka, kultura organizacyjna i styl zarządzania jako czynnik decydujący o poziomie motywacji człowieka

WSPÓŁPRACA, KOMUNIKOWANIE SIĘ I ZARZĄDZANIE – np: Czynniki wpływające na efektywność współpracy, Komunikacja i asertywność, Lider i zarządzanie pracą grupy, Sytuacje trudne w zespole, zarządzanie konfliktem

STANDARDY, PROCEDURY I ORGANIZACJA PRACY – np: Dlaczego ludzie nie stosują procedur jak je projektować? Jak projektować procedury? Co możemy zmienić w naszym środowisku pracy, żeby ograniczyć zagrożenia błędem? Przekazywanie zmiany jako element zarządzania bezpieczeństwem?

___________­­­­­­­­­­­­­_________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

hangar