Mental Health Day

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

fotka_mental_health

Dzisiaj 10 października – dzień obchodzony jako Święto Zdrowia Psychicznego, jest okazją do podkreślenia o czym warto mówić w naszej branży.

W lotnictwie temat jest szczególny istotny, bo w środowisku, w którym człowiek jest eksponowany na silny i częsty stres, ryzyko nadwyrężenia psychiki jest znacznie wyższe niż w innych profesjach. Jednocześnie na niekorzyść w przypadku mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, przemawiają mało optymistyczne statystyki dotyczące występowania zjawisk dotyczących zdrowia psychicznego w naszej populacji. 

Tak się złożyło, że w tym roku ostatecznie weszły w życie przepisy obligujące pracodawcę do monitorowania zdrowia psychicznego załóg. Powołania dostępnego wsparcia psychologicznego, świadczenia takiego wsparcia wewnątrz organizacji i promowania świadomości i wiedzy na temat dbałości o kondycję psychiczną. Ważnym elementem tych programów szkoleniowych jest edukacja na temat fatalnych konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, ich trwałego wpływu na osobowość i kompetencje poznawcze.

Czym jest zdrowie psychiczne? Bez zadęcia i praktycznie podchodzą do tego twórcy serwisu: www.zdrowaglowa.pl  – sięgamy stamtąd po kilka pomocnych informacji i wskazówek:

def_zdrowie psych

Przez wiele lat termin „zdrowie psychiczne” był utożsamiany z normą i normalnością.
Na drugim biegunie mieściły się takie słowa jak „nienormalny” albo „patologiczny”. Obecnie tak zwana negatywna definicja zdrowia przechodzi do lamusa na rzecz pozytywnej, zakładającej, że osoba zdrowa psychicznie to taka, która ma poczucie własnej wartości, autonomii, szacunku do siebie oraz świadomości własnych potrzeb i odczuć. Niektóre modele zakładają, że kluczem do zdrowia psychicznego jest poczucie koherencji, które składa się z poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności.
Poczucie zrozumiałości odnosi się do stopnia, w jakim człowiek spostrzega napływające do niego informacje jako spójne i zrozumiałe. Jeśli ten stopień jest wysoki, wówczas powstaje poczucie, że temu, co nam się przytrafia, można nadać znaczenie, a zdarzenia przewidywać. Poczucie zaradności to przekonanie, że człowiek posiada zasoby zaradcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, i dzięki temu nie czuje się bezradny, wie, że sytuacją życiową może sterować. Poczucie sensowności z kolei, to żywione przekonanie, że życie ma sens i jest warte podejmowanego wysiłku.

Zdrowie psychiczne nie jest więc brakiem choroby (od takiej definicji zdrowia już dawno odeszło również WHO), a pewnego rodzaju stanem wewnętrznej równowagi oraz wiarą w swoją skuteczność i sens podejmowanych przez siebie działań.

Co ważne, bycie zdrowym wcale nie wyklucza odczuwania trudnych emocji, takich jak smutek, lęk czy złość, o ile nie prowadzą one do silnego zaburzenia typowego, codziennego funkcjonowania jednostki.

presja

 

ICAO od początku pandemii prowadzi kampanię informacyjną wspierającą wiedzę i dbałość o kondycję załóg w tych trudnych czasach. To właśnie  załogi lotnicze zostały wystawione na jeden z najsilniejszych w najnowszej historii lotnictwa stresów. Na co dzień presja czasu i odpowiedzialności, którą załoga kokpitowa bierze na siebie wykonując każdą operację lotniczą jest wyjątkowa, ryzyko związane z radzeniem sobie z żywiołem, które podejmują piloci każdego dnia, choć nie uświadamiane działa z tyłu głowy permanentnie. Choć jest stresem pozytywnym, mobilizującym to może nim przestać być w zależności od warunków lotu.

Piloci doświadczają tych samym wyzwań życiowych co inni ludzie, mają te same problemy rodzinne, zdrowotne, obawy dotyczące kłopotów ich bliskich. Pracują według maksymalnych wzorców nieregularności pracy jakie zna świat, nie dość że załogi lotnicze pracują zmianowo, będąc do dyspozycji pracodwacy często 24h / dobę, to w większości z ludźmi, których nie znają, ignorując granice między dniem i nocą, a także miedzy strefami czasowymi, kilkoma na raz!  

Życie na walizkach dla jednych największy walor tej pracy, staje się udręką dla niektórych szczególnie wraz z upływającym czasem i stratami odczuwalnymi w życiu prywatnym. Ciągłe przemieszczanie wpływa na jakość odpoczynku, regeneracji i kondycji poznawczej.

Kolejny czynnik dodatkowej presji to check-i, loty kontrolne, kiedy każdy pilot musi udowodnić, że poziom jego kompetencji się nie degeneruje. Regularnie także pilot oceniany jest pod kątem zdrowia, ten sprawdzian przyprawia o stres, wraz z wiekiem, a jego częstotliwość wzrasta wraz z wiekiem, więc pilot odczuwa ten stres coraz częściej. Wiadomo przecież, że ten regularny sprawdzian zdrowia może być powodem odsunięcia od zawodu z dnia na dzień.

Ścieżka finansowa i awansowa – decyzje z tym związane, zmiana pracy, wyprowadzka z dotychczasowego kraju wpływa na komfort całej rodziny, często kolejną przeprowadzkę i zmianę kultury i kontynentu zamieszkania.

Szkolenia zakończone sprawdzianem umiejętności, wpisem do licencji, zmianą typu są kolejnym zawodowym wyzwaniem, od którego mogą zależeć inne kawałki życiowej układanki.

Nietypowe sytuacje operacyjne, zagrożenie życia czy zdrowia, sytuacje awaryjne, czy inne krytyczne związane z odpowiedzialnością za życie własne i innych – PTSD, którego czasami nigdzie piloci nie zgłaszają. Permanentny wyścig z czasem – standardowo, żeby być ‚on time’ i w sytuacjach krytycznych, kiedy jego właściwe wykorzystanie decyduje o bezpieczeństwie.

Powyżej wymienione czynniki powodują, że zawód pilota jest unikalny, a ludzie go wykonujący wciąż tylko ludźmi. Wykonywanie obowiązków członka załogi lotniczej w dzisiejszym świecie wymaga od posiadacza licencji świadomej i stałej dbałości o kondycję psychiczną, która jest tylko częścią zdrowia w ogóle i wymaga uwagi i wysiłku.

interesujące linki:

https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/Mental-Health.aspx

https://www.eaap.net/read/7854/world-mental-health-day-10-october.html 

Airplane at the sunset