Testy psychologiczne jakim zaufaliśmy

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

W selekcji pilotów jednym z narzędzi selekcji są testy psychologiczne. W naszej branży istotny jest dobór adekwatnych narzędzi, czyli testów psychologicznych, treści zadań grupowych, czy indywidualnych zadań sytuacyjnych. Wymienione narzędzia jest sens w branży lotniczej stosować. Kwestionariusze osobowości to strata czasu i pomiar obciążony ogromnym błędem pomiaru, w okolicznościach selekcji kandydatów.

Z jednej strony narzędzi adekwatnych ze względu na rzetelność samego pomiaru danej kompetencji, czyli dokładność z jaką mierzymy to, o co nam chodzi. Z drugiej strony narzędzi, które będą z dużą trafnością oceniać posiadane przez kandydatów kompetencje, które mierzą na pewno to, o co nam chodzi. Zdolności i umiejętności pilotów, których obserwacja i ocena jest niemożliwa podczas standardowych wywiadów, czy przy zastosowaniu klasycznej procedury testów psychologicznych typu ‚papier-ołówek’ są przecież kluczowe w sytuacjach operacyjnych wymagających trafności decyzji, odporności na stres czy sprawnego przetwarzania danych. Dlatego standardem światowym w selekcji pilotów są dziś obiektywne testy wykonaniowe (testy, w których mamy dobre i złe odpowiedzi), które stanowią istotną podstawę wnioskowania o posiadanych przez kandydata zdolnościach poznawczych ale w ogóle oceny kondycji psychicznej, także często zdrowia psychicznego

Czym jest Wiedeński System Testów i dlaczego go stosujemy?

Wiedeński System Testów opracowany jest przez austryjacką firmę Schuhfried, która posiada wieloletnie doświadczenia w projektowaniu komputerowych narzędzi selekcji psychologicznej. Jedną z dziedzin w której specjalizuje sie firma Schuhfried od wielu lat jest psychologia lotnicza. Bateria testów dedykowanych do lotnictwa wciąż jest rozwijana i w wersji angielskiej mamy do dyspozycji okazałą gamę testów, odpowiadającą wymogom lotnictwa i dostosowaną do kryteriów, o których mowa w JAR-FCL 3.

VTS_field_of_use

Nasze własne doświadczenia pokazują, że narzędzie znakomicie sprawdza się  w selekcji kandydatów na pilotów w przewozie lotniczym. Ułatwiało to wiele decyzji co do zatrudnienia kandydata, czy planowania procesu jego szkolenia.

Wiedeński System Testów oszczędza czas, z pewnością to jedna z największych zalet tego narzędzia. Złożone kompetencje takie jak choćby podzielność uwagi, której ocena trudna byłaby w jakikolwiek inny sposób, mierzona jest za pomocą ‚Wiedeńczyka’ podczas procedury trwającej około godziny, a zakończenie testu równoznaczne jest z otrzymaniem gotowego raportu do interpretacji psychologa.  Proces oceny kandydatów na tym etapie nie angażuje czasu osób decyzyjnych w selekcji pilotów, czyli instruktorów czy szefa pilotów.

To co wyróżnia Wiedeński System od innych ‚lotniczych’ testów psychologicznych, to fakt, że nie jest na pierwszy rzut oka podobny do przyrządów w kokpicie samolotu. Ten zabieg służy podwyższeniu trafności testowej, zmaksymalizowania gwarancji mierzenia tej kompetencji, o jaką nam chodzi, a nie biegłości w posługiwaniu się i odczytywaniu dobrze znanych ‚zegarów’ w kokpicie. Parametry metodologiczne WST są bardzo dobre, a normy do jakich można porównać kandydatów na pilotów (czyli odniesienie wyników kandydata do wyników przeciętnych, dobrych czy znakomitych) są do tego zawodu dostosowane, co jest istotnym czynnikiem interpretacji wyników.

W zależności od potrzeb podczas testowania można wybrać dowolny zestaw testów, który ma być uruchomiony i zaplanować czas trwania czy stopień trudności niektórych testów. Istotną zaletą jest też przyjazna i intuicyjna obsługa testu przez głównych użytkowników. 

VTS_advantages

Oto przykłady zdolności i umiejętności jakie mierzy WST?

Podzielność uwagi mierzona jest testem SIMKAP, w którym wykorzystywana jest umiejętność rozwiązywania problemów angażujących procesy poznawcze, podczas wykonywania zadań rutynowych. Bada też efekty (poprawność i szybkość) tych działań w warunkach normalnych i stresowych.

Test składa się z pięciu podtestów, część z nich mierzy szybkość i precyzję postrzegania, kolejne polegają na rozwiązywaniu przykładowych problemów np. prostych operacji artmetycznych, czy wyszukiwania danych. Tutaj znajdziecie Państwo film o tym  jak działa SIMKAP

SIMKAP

Test PST służy do oceny wyobraźni przestrzennej u pilotów. Z jednej strony zdolność ta opiera się o umiejętność wyobrażenia rotacji na 3 wymiarach przestrzennych, z drugiej o umiejętność przejścia z układu odniesienia egocentrycznego w wymiar obiektywny. W teście tym wykorzystano model Rascha, co powoduje że wiedza techniczna nie jest podstawą rozwiązywania zadań tego testu. 

W każdym zadaniu prezentowane są dwa obrazy ukazujące samolot w różnych pozycjach, osoba testowana zaznacza wokół których osi zostały dokonane zmiany skutkujące nową przedstawioną pozycją samolotu.

PST

Test DT mierzy między innymi niezawodność działania w warunkach stresu

Test ten mierzy tolerancję na stres, badając złożoną reakcję na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi się, następującymi po sobie zadaniami, oraz osłabienie uwagi. Wyniki jakościowe kandydata ukazują część potencjału temperamentu, który ma znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji. Istotna jest tutaj poprawność reakcji i odporność na szybko zmieniające się zadania. Niebagatelne znaczenie w tym teście ma sprawność koordynacji oko-ręka-noga.

DT

Test COGNITRON mierzy szybkość, dokładność i ciągłość uwagi, pozwala wyciągać wnioski co do stylu pracy (impulsywny/refleksyjny) oraz przebiegu analizy informacji wzrokowej (syntetyczny vs. analityczny, pobieżne vs. wyczerpujące porównywanie). Tutaj znajdziecie Państwo film jak działa Cognitron

COG

Powyżej prezentowane testy są jedynie przykładami posiadanych przez nas testów, jakie zastosować możemy w Państwa procesie selekcji wraz z interpretacją w całościowym raporcie indywidualnym.

Zapraszamy do kontaktu w celu  zaprezentowania całościowej gamy narzędzi i pomysłu w zakresie oceny kompetencji pilotów dostosowanego do Państwa Firmy.