Rekrutacja i selekcja pilotów, czyli jak pozyskać właściwych pilotów?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

 

Racjonalnie opisane kryteria nie tylko formalne, kwalifikacyjne, ale też osobowościowe to podstawa procesu selekcji pilotów. Obserwując niektóre procesy selekcji pilotów, można zwątpić czy firma wie jacy mają być ich piloci i jakie kompetencje chce u pilotów sprawdzić. Rekrutacja i selekcja pilotów musi być procesem przemyślanym,  a wybór najlepszych kandydatów powinien być wspomagany poprzez zastosowanie narzędzi doboru, adekwatnych do lotnictwa, bo niestety uniwersalne testy się w nim nie sprawdzają. Firma lotnicza, która posługuje się schematem podpatrzonym u innych albo wdraża część pomysłu na rekrutację bezrefleksyjnie powielając niskie standardy doboru traci kontrolę nad bezpieczeństwem operacji lotniczych.

Każda firma lotnicza ma specyficzne potrzeby względem swoich przyszłych pilotów, bo ma odmienną, specyficzną dla siebie kulturę firmy, proces doboru ludzi musi być do tego ściśle dopasowany i modyfikowany, tak jak zmienia się sytuacja na rynku i kandydaci na tym rynku.  Jeśli do procesu firma zaangażowała swoich najlepszych instruktorów, którzy wiedzą jak sprawdzić wiedzę i umiejętności pilotażowe kadetów to właściwie można z dużą pewnością stwierdzić, że zrobiła wszystko, żeby trafili do niej piloci, spełniający w najwyższym stopniu wymagania tej firmy.

Oferujemy wsparcie w doborze lotników do linii poprzez:

1. planowanie i organizację procesu rekrutacji pilotów,

2. przygotowanie procedury rekrutacji i selekcji kandydatów na pilotów

3. wypracowanie kryteriów doboru wspólnie z zarządzającymi obszarem

4. zorganizowanie pod Państwa potrzeby wybranych etapów selekcji psychologicznej:

  • testy komputerowe dostosowane do potrzeb lotnictwa - diagnozujące m.in. podzielność uwagi, sposób podejmowania decyzji, niezawodność w sytuacji deficytu czasowego, odporność na stres, zdolności przestrzenne
  • testy i kwestionariusze osobowości badające poziom m.in. zdolności uczenia się, radzenia sobie w nieznanych sytuacjach, czy zdolności logicznego myślenia
  • zadanie grupowe sprawdzające m.in. umiejętności współpracy czy umiejętność rozwiązywania konfliktów
  • przygotowanie schematu wywiadu dla kadry menadżerskiej i instruktorskiej wspierającego obiektywną ocenę kompetencji kandydata podczas interview
  • sprawdzenie referencji u poprzednich pracodawców, w ośrodkach szkolenia czy innych instytucjach

IMG_1995

5. ocenę predyspozycji psychologicznych kandydatów na pilotów na podstawie wyników w poszczególnych etapach selekcji – przygotowanie raportów indywidualnych i rankingów

6. w niedalekiej przyszłości możliwość korzystania z bazy pilotów, którzy we własnym zakresie przeszli lotnicze testy psychologiczne oceniające przydatność do pracy w linii lotniczej według szczegółowo opisanych kryteriów

Co najważniejsze, koszty zorganizowanej przez specjalistów oceny predyspozycji są znikome, w stosunku do utraty prestiżu czy np. problemów z dyscypliną wśród już zatrudnionych.

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań i współpracy

rekrutacja@zawodpilot.pl