ORGANIZACJA REKRUTACJI I SELEKCJI PILOTÓW

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

 

Racjonalnie opisane kryteria nie tylko formalne, kwalifikacyjne, ale też osobowościowe to podstawa procesu selekcji pilotów. Dzisiaj opieramy proces doboru pilotów na dawno już powstałej koncepcji Evidence Based Assessment. Czyli ocena kandydata formułowana jest na podstawie konkretnych dowodów w zakresie obserwowanych zachowań, postaw i umiejętności mierzonych zobiektywizowanymi narzędziami.

Bywa, że poszczególne osoby zajmujące się procesami selekcji ulegają złudzeniom ocennym, opierając się na nieudanych jednostkowych przykładach własnych błędów rekrutacyjnych, i tworząc teorie w szerszym zasięgu zupełnie nie mające przełożenia na obiektywne zjawiska badane w procesach selekcji. Przywiązywanie się wręcz emocjonalne do tzw. danych na temat kandydata często przysłania możliwość pozyskania wartościowego kandydata.

Niestety obserwujemy u naszych klientów  kurczowe przywiązanie się do własnych teorii, opartych na incydentalnych przypadkach z własnego doświadczenia, brak edukowania własnych kompetencji ocennych (!) to też fatalny błąd także u części instruktorów w tym kraju. A co najistotniejsze nie weryfikuje się procesów rekrutacyjnych  po otrzymaniu informacji zwrotnej  na temat szkolenia i oceny dyscypliny pilota. Niestety otaczający świat dość szybko się zmienia, stosowanie starych narzędzi i nieaktualnego podejścia sprawia, że rekrutacja pilotów staje się loterią, na która wszyscy tylko tracą czas.

Rekrutacja i selekcja pilotów to dla nas szalenie trudny (pomimo ponad 20 lat doświadczenia w tym zakresie) i pełen wyzwań proces, zwłaszcza w dzisiejszym trudnym też biznesowo otoczeniu operacyjnym.   Ocena kompetencji innych ludzi to najtrudniejsza ocena jaką drugi człowiek formułuje. Istotne zatem kto i w jaki sposób tej oceny dokonuje.

Dlatego istnieją dziś formalne sposoby na potwierdzenie kompetencji psychologów i warto zwracać na to uwagę, czy ocena formułowana jest przez kogoś kto posiada praktykę i warsztat gwarantujący przewoźnikowi trafne i rzetelne wyniki.  Nadzór krajowy ma prawo podważyć ocenę wykonaną przez psychologa, który ma nieadekwatne doświadczenie w zakresie oceny kompetencji lub zarządzania procesem przewozu lotniczego.

Narzędzia doboru stosowane w selekcji pilotów powinny być dobrane tak, aby były adekwatne do lotnictwa, bo niestety uniwersalne testy się w nim nie sprawdzają. Firma lotnicza, która posługuje się schematem podpatrzonym u innych albo wdraża część pomysłu na dobór swoich pilotów,  bezrefleksyjnie powielając niskie standardy selekcji kandydatów traci kontrolę nad ryzykiem związanym z bezpieczeństwem operacji lotniczych.

Każda firma lotnicza ma specyficzne potrzeby względem swoich przyszłych pilotów, bo ma odmienną od innych kulturę firmową, Proces doboru ludzi musi być do tego ściśle dopasowany i modyfikowany, tak jak zmienia się sytuacja na rynku i kandydaci na tym rynku pracy.  

Jeśli do procesu firma zaangażowała swoich najlepszych assessorów (pilotów posiadających doświadczenie w ocenie kompetencji)  lub instruktorów, którzy wiedzą w jaki sposób i jaką skalą, sprawdzić wiedzę i umiejętności pilotażowe kadetów to właściwie można z dużą pewnością stwierdzić, że zrobiła wszystko, żeby trafili do niej piloci, spełniający w najwyższym stopniu wymagania tej firmy.

Oferujemy wsparcie w selekcji kandydatów na pilotów

1. planowanie i organizację procesu rekrutacji pilotów,

2. przygotowanie procedury rekrutacji i selekcji kandydatów na pilotów

3. wypracowanie kryteriów doboru wspólnie z zarządzającymi obszarem

4. zorganizowanie pod Państwa potrzeby wybranych etapów selekcji psychologicznej:

  • testy komputerowe dostosowane do potrzeb lotnictwa - diagnozujące m.in. podzielność uwagi, sposób podejmowania decyzji, niezawodność w sytuacji deficytu czasowego, odporność na stres, zdolności przestrzenne
  • testy badające poziom różnych  zdolności (np. uczenia się, radzenia sobie w nieznanych sytuacjach) umiejetności poznaczych (wnioskowanie i ocena)
  • zadanie grupowe sprawdzające m.in. umiejętności współpracy czy umiejętność rozwiązywania konfliktów
  • przygotowanie schematu wywiadu dla kadry menadżerskiej i instruktorskiej wspierającego obiektywną ocenę kompetencji kandydata podczas interview
  • sprawdzenie referencji u poprzednich pracodawców, w ośrodkach szkolenia czy innych instytucjach

IMG_1995

5. ocenę predyspozycji psychologicznych kandydatów na pilotów na podstawie wyników w poszczególnych etapach selekcji – przygotowanie raportów indywidualnych i rankingów

6. w niedalekiej przyszłości możliwość korzystania z bazy pilotów, którzy we własnym zakresie przeszli lotnicze testy psychologiczne oceniające przydatność do pracy w linii lotniczej według szczegółowo opisanych kryteriów

7. SZKOLENIA DLA PILOTÓW Z OCENY KOMPETENCJI TECHNICZNYCH I NIE-TECHNICZNYCH

Co najważniejsze, koszty zorganizowanej przez specjalistów oceny predyspozycji są znikome, w stosunku do utraty prestiżu czy np. problemów z dyscypliną wśród już zatrudnionych.

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań i współpracy

rekrutacja@zawodpilot.pl