Wymogi rekrutacyjne wobec pilotów w linii lotniczej

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Każda firma lotnicza  podczas procesu rekrutacji pilotów może do wymagań formalnych, od  których nie ma odwołania dopisać dodatkowe, które powiązane będą z potrzebami biznesowymi, etapem rozwoju firmy, otaczającym rynkiem lub jego tymczasową kondycją. Nalot ogólny jest elementem zmiennym, poziom wykształcenia już mniej. Dodatkowym wymaganiem często bywa wymóg znajomości języka, kraju w którym operuje dany przewoźnik.

Można przyjąć, że bez względu na kulturę firmy i kulturę kraju w jakim operator działa, profil pilota jakiego chciałyby zatrudnić linie na całym świecie jest podobny.  Firmy lotnicze, żeby sprawdzić czy aplikujący kandydaci będą w stanie wypełniać zadania standardowe i radzić sobie z sytuacjami krytycznymi testują i oceniają następujące obszary funkcjonowania:

 

IMG_1968

(i)             Możliwości poznawcze:

(i)            Osobowość: 

 

(i)             Kompetencje zawodowe i operacyjne:

  

(i)             Kompetencje społeczne zgodne z wymogami CRM: