Ocena psychologiczna pilotów podczas rekrutacji do liniii

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Selekcję pilotów nazywamy z naszymi klientami przewoźnikami ASSESSMENTEM. Osoby rekrutujące często skrótowo posługują się taką właśnie nazwą.

 Od roku 2021 przewoźnicy lotniczy zostali zobligowani do wprowadzeni obowiązkowej oceny psychologicznej. W zależności od rozumienia sensu i dostępnej świadomości w organizacji ocena psychologiczna przeprowadzana jest na różne sposoby.

Każdy kandydat powinien być oceniony zgodnie z kryteriami wymienionymi w ‚wymogach przewoźnika’

 (i)             Kandydat poddany jest ocenie pod kątem wymienionych powyżej kryteriów, względem których specjalista psycholog powinien zaprojektować proces oceny i sposób wykorzystania narzędzi selekcji zgodnie z rekomendowanymi praktykami

(ii)      Każdy przewoźnik musi do ten proces zlecić specjaliście – ekpertowi, psycholog prowadzący ocenę ma obowiązek stosował narzędzia obiektywnej oceny psychologicznej, które rekomendowane są przez IATA w dokumencie ‘Guidance Material and Best Practices for Pilot Aptitude Testing takie jak:

 

➢     standaryzowane narzędzia psychometryczne: testy komputerowe i papierowe przeznaczone do selekcji personelu lotniczego (!)

 

 

➢     wywiad standaryzowany/ wywiad otwarty

➢     zadania symulacyjne – grupowe i indywidualne np. 

  (iii)    kryteria, które zostały wymienione w poprzedniej zakładce, mogą być modyfikowane pod wpływem sytuacji na rynku pracy pilotów, a także w związku z wymaganiami szkolenia lotniczego – dobre zdefiniowanie kryteriów jest podstawą uzyskania trafności i rzetelności oceny psychologicznej 

(iv)            Przyjmuje się okres 24 miesięcy jako okres ważności dokonanej oceny psychologicznej, w uzasadnionych przypadkach losowych ocenę psychologiczną można powtórzyć przed upływem krótszego czasu

 (v)           Ocena psychologiczna kończy się rekomendacją psychologa, jeśli pilot nie osiągnie wyznaczonego minimalnego poziomu spełnienia powyżej wymienionych kryteriów nie otrzymuje rekomendacji psychologa

 WYMAGANIA WZGLĘDEM PSYCHOLOGA LOTNICZEGO PRZEPROWADZAJĄCEGO OCENĘ PSYCHOLOGICZNĄ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI  STANDARDAMI EASA

 (i)   Zgodnie z wymaganiami (2) AMC1 CAT.GEN.MPA.175(b) Psycholog lotniczy świadczący ocenę psychologiczną musi wykazać się  wieloletnim potwierdzonym doświadczeniem związanym z oceną w przewozie lotniczym, wiedzę i rozumienie środowiska lotniczego; ekspertem w zakresie oceny psychologicznej, posiadającym rekomendacje i akredytację instytucji nadzorujących psychologów w Europie, jak na przykład: Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Lotniczej (EAAP). 

(ii)   Psycholog spełniający powyższe wymagania, gwarantuje zastosowanie narzędzi obiektywnej oceny psychologicznej, które rekomendowane są w dokumencie IATA , a także właściwą interpretację wyników uzyskanych przez kandydatów

 (iii)           Rekomendacja psychologa, która jest konsekwencją uzyskanych przez pilota wyników, jest kluczowym, lecz nie wystarczającym elementem decyzji podejmowanej po zakończonym procesie selekcji. Standardy opisane powyżej pomagają obniżyć ryzyko doboru niewłaściwego członka załogi kokpitowej

 

20160812_113149_Burst02