O czym nie zapomnieć przed assessmentem

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Firma dbająca o standardy bezpieczeństwa, dba o jakość selekcji kandydatów na pilotów. Proces wyboru najlepszych jest dość czasochłonny i co gorsze dla Was, dość stresujący, bo kto lubi być ocenianym i obserwowanym?

Tak czy inaczej, każdy udział w selekcji jest ważnym doświadczeniem, korzystajcie z tego. Możecie uzyskać informacje o wynikach, pytajcie, pod jakim kątem byliście testowani przez psychologa. Informacja zwrotna na podstawie analizy uzyskanych przez Was wyników, o ile przygotowana przez doświadczonego specjalistę, na pewno będzie przydatna w przyszłości.

Każda firma lotnicza stawia specyficzne dla siebie wymagania wobec postaw i motywacji kandydatów, co związane jest z promowaną (niekoniecznie obecną w danej firmie) kulturą organizacyjną czy zasadami CRM. Nie wykazanie się oczekiwanymi postawami może zdecydować o odrzuceniu przez linię A, ale dla linii B, która wypracowała bardziej precyzyjne narzędzia doboru objawicie się, jako kandydat akceptowany. Więc nie ustawajcie w wysiłkach.

Inna bardzo istotna sprawa to wypoczynek przed screeningiem, który decyduje o Waszej gotowości do zaprezentowania w pełni swoich możliwości. Jeśli czujecie się niedyspozycyjni z jakiegoś powodu, powiedzcie to osobie koordynującej rekrutację, może uda się przełożyć spotkanie?

Energia. Otrzymując zaproszenie na testy, dopytajcie o długość poszczególnych etapów selekcji i harmonogram –możliwe przerwy na posilenie się czy dotlenienie. Przed wyjściem z domu / hotelu obowiązkowo zorganizujcie czas na choćby małe śniadanie przed testowym dniem, postarajcie się także o dostawę ‚energii’ w trakcie screeningu.

 Zwróćcie uwagę na ubiór. Piszę o kolejnej sprawie, która dla wielu z Was jest oczywista, ale nie dla wszystkich. Staracie się o pracę, w której nosi się mundur, który jest ważnym atrybutem tego zawodu. Reprezentowanie potencjalnego pracodawcy to m.in. wygląd załóg. A dodatkową sprawą jest Wasze potencjalne zakłopotanie w sytuacji, w której usiądziecie ubrani w szorty na przeciwko eleganckiej komisji rekrutującej. Na pewno wpłynie to nie tylko na Wasze samopoczucie czy pewność siebie, lecz także na wyniki wywiadu.

 Selekcja kandydatów pilota. Wymagania dla pilota.020