Wymagania formalne dla pilota zawodowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

 

Wymagania na poszczególnych etapach kariery szkoleniowej opisane zostały w zakładce Jak zostać pilotem, poniżej przedstawiam jedynie wymogi minimalne na pilota liniowego, czyli dla wielu z Was celu, uwieńczenia ścieżki szkoleniowej i jednocześnie początku kolejnego wielkiego etapu:

Poniżej znajdziecie aktualne dokumenty dotyczące licencjonowania personelu latającego:

Ogólne zasady licencjonowania dokument w j.polskim przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – aktualizacja 01/2021:

https://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/konwersje/1178_-_PL_-_aktualna_wersja_skonsolidowana.pdf

formalne procedury w zakresie licencjonowania

https://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/konwersje/CELEX_32011R1178_PL_TXT.pdf 

zródła dokumentu EASA - aktualizacja 08/2020

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-aircrew-regulation-eu-no-11782011

 cockpit-1669254_1920