Aktualności

029

Czy sprawdzisz się w zawodzie pilota? Wymagania psychologiczne w zawodzie pilota.

Od lat pytacie o możliwość sprawdzenia swoich zdolności i umiejętności nie pilotażowych – czyli psychologicznych, takich jak na przykład: podzielność uwagi, zdolność logicznego myślenia, niezawodność działania pod presją czasu...
20.04.2014
więcej