Pilot

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Myślisz o karierze pilota?  Może jesteś pilotem, który planuje zmianę pracy?

Dzisiaj pilot planuje karierę na własny rachunek, głównie bankowy. Ważne jest by zainwestować w profesjonalne szkolenie i planować swoją ścieżkę zawodową świadomie od samego początku. Wiele osób ma wątpliwości i pyta podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, czy mają szansę dostać się do linii. Nie podejmuję się wówczas odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo nie mam podstaw, żeby dokonać takiej oceny. Rozumiem natomiast, że jest to istotne pytanie.

Odpowiadając na Wasze potrzeby oferujemy zatem możliwość oceny predyspozycji psychologicznych, stopnia ich spełnienia pod kątem kryteriów w linii lotniczej, bez względu na jakim etapie szkolenia lotniczego jesteście. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części Pilot. Zdobycie kwalifikacji pilota nie daje dzisiaj gwarancji utrzymania zatrudnienia, czy stabilizacji sytuacji zawodowej. Niezbędne dziś wydaje się pozytywne nastawienie do zmiany poprzez rozwój, czyli poszerzanie wiedzy i umiejętności lotniczych, wraz z kompetencjami nie-technicznymi jak przywództwo, umiejętność współpracy czy rozwiązywania konfliktów. Również tego typu warsztaty z czasem będziemy organizować.                                                                                                                                        

032

Linie lotnicze zaostrzają wymogi psychologiczne dla kandydatów na pilotów, podwyższają standardy selekcji kandydatów. Wymagania psychologiczne dotyczą w równej mierze pilotów, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego, jak i tych z bogatym doświadczeniem. Dla wszystkich selekcja pod kątem wymogów psychologicznych może być zupełną nowością, i wielką niewiadomą, owianą spekulacjami i legendami. Mam nadzieje, że pomogę Wam część z nich odłożyć na półkę z bajkami :-) 

W module Pilot  znajdziecie informacje o sposobach doboru pilotów w liniach lotniczych. Dla tych z Was, którzy zechcą przygotować się do screeningu planujemy szkolenia i warsztaty. Zapraszam do lektury i zadawania pytań.